วันที่ 15 เม.ย. 2566 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกกของภาคอีสาน ทำให้มีอากาศแปรปรวน โดยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เริ่มทางภาคอีสานด้านตะวันออก อีสานตอนล่าง และภาคตะวันออกก่อน ในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนอากาศยังร้อนถึงร้อนจัดบริเวณเนื่องจา…...