ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจน้ำมันครึ่งแรกปี 66นี้พบว่าทั้งกำไรและรายได้ต่างปรับลดลงเกือบทั้งหมดเนื่องจากจากราคาน้ำมันในตลาดโลก ปรับลดลงจากความกังวลว่า เศรษฐกิจในหลายประเทศถดถอยเห็นได้จากบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)หรื…...