ในการแก้ไขปัญหาหนี้ครู ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้นำมาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จ.สระแก้ว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจ…...