นักลงทุน หลายคนมองว่าการจองซื้อหุ้น IPO เป็นราคาเริ่มต้นที่เข้าซื้อขาย จะเป็นจังหวะที่ได้เปรียบ ราคาเหมาะสม แต่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะทันทีที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดรอง หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นจะขึ้นอยู…...