เมื่อวันที่ 24 ม.ค.67 ที่ห้องประชุมชากังราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย, ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุลิสา นานใส ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห…...