เมื่อวันที่ 4 ส.ค. รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า จากกรณีที่จีนเริ่มทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง 6 จุดรอบเกาะไต้หวัน เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 ส.ค.65 และมีการทำหนังสือออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งมายังสายการบินเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่น่านฟ้าดัง…...