นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันการเงินและนอนแบงก์เข้าร่วมกว่า 60 แห่ง เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.-30 พ.ย.65…...