นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอลคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. พีคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)