นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ค่าไฟงวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย. 67) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ประกาศออกมา คิดเป็นค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.68 บาท สูงขึ้นมาร่วม 17% จากราคาปัจจุบันหน่วยละ 3.99 บาท ระดับนโยบายควรต้องทบทวนมาตรการ ซึ่ง…...