นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอนแยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทอง ระยะทาง 28 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 2,202,235,089.72 บาท แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยคำพูดจาก Read More