สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงความพร้อมการจัดเลือกตั้งปี 2566 สำหรับในด้านการขนส่ง โดยให้ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร, การจัดส่งบัตรเลือกตั…...