โออิชิ อีทโตะ (OISHI EATO) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพ ที่ต้องการความสะดวก ควบคู่ความอร่อย…ได้ประโยชน์ ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ขอแนะนำ ใหม่ !คำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต!!โออิชิ อีทโตะ แซนวิชผสมธัญพืช ไส้อกไก่ซ…...