นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้สรุปจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 65 รวม 5 วัน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการขาไปและขากลับ รวม 268,000 คน จำนวน 26,300 เที่ย…...