วันที่ 20-21 พ.ค. 2566 ประเทศไทยตอนบนฝนยังมีน้อย โดยยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อากาศร้อนตอนกลางวันและร้อนจัดบางพื้นที่ ระวังโรคที่มากับความร้อน

ช่วงวันที่ 22-29 พ.ค. 2566 เริ่มต้น "ฤดูฝน"อย่างเป็นทางการ (22 พ.ค.) จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในช่วงปลายเดือน วิเคราะห์ลมระดับล่างได้เป็นแนวคุ้งหรื…...