นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเดือน พ.ค.65 มีมูลค่า 757.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 69.70% หากรวมทองคำ มีมูลค่า 1,014.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.03% และยอดรวม 5 เดือนของ…...