"พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์"เสียงข้างน้อยไม่เลือก "บิ๊กต่อ" ผบ.ตร.

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง ซึ่ง เป็นเพียง 1 เสียง ที่ลงคะแนน ไม่เห็นชอบ ตามที่ นายกฯ เสนอ ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป

โดยพล.ต.อ.เอก ระบุถึง บริบทกฏหมายการแต่งตั้งตำรวจ ที่จะต้องมีความเป็นธรรม มีการคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด

เปิดมติ ก.ตร. 9:1:1 เลือก “บิ๊กต่อ” นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 14

ตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผบ.ตร. คนใหม่

ทั้ง พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 (ฉบับปฎิรูปตำรวจ) ก็มีการปรับปรุงกฏหมาย เพื่อมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบ ในการแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจในทุกระดับ มุ่งเน้นเรื่องระบบคุณธรรม

ซึ่งที่ตนเอง โหวตไม่เห็นด้วย ได้ขอบันทึกในรายงานการประชุมไปว่า “การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้”คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อต

ขอยืนยันว่า ได้แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจ ใช้วิจารณญาณและดุลพินิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมือง

ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาเข้าใจในการโหวตของผม ขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชา และทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจ

ผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้”ปกป้องศักดิ์ศรี ตำรวจดีของประชาชน”ต่อไปครับ

สำหรับพล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ อดีตรองผบ.ตร. จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มรับราชการตำรวจเมื่อปี 2520 ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา เมื่อปี 2554 ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ช่วงที่พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ.ตร.จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2558 ก็มีการแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่ 11 พล.ต.อ. เอก ในขณะนั้นเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.เช่นกันและมีอาวุโสลำดับที่ 1 ด้วย แต่ที่ประชุมก.ตร.ในขณะนั้นกลับเลือกพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นผบ.ตร. และที่ประชุมครม.ได้โอนย้ายพล.ต.อ.เอก จากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือน และดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเกษียณราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2559