ปีใหม่สายเหนือวิ่งฉิว! 4 เลน ทล.11 แยกอินทร์บุรี-หนองบัวทอง 28 กม.

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอนแยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทอง ระยะทาง 28 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 2,202,235,089.72 บาท แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณ แยกอินทร์บุรี ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ กม.0+000 จุดสิ้นสุดที่บริเวณ ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ที่ กม.28+000 โดยได้ดำเนินการขยายช่องจราจร จากมาตรฐานเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมผิวทางกว้าง 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือ-ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ระยะทางประมาณ 545 กม. เริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี บนทางหลวงหมายเลข 32 ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ปลายทางบรรจบกับถนนสุเทพ ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีอัตราการเดินทางและขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

โครงการแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด และภาพรวมของประเทศ ช่วยลดปริมาณจราจรจากเส้นทางหลัก โดยเฉพาะผู้ใช้ทางที่มีปลายทางไป จ.พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ รวมทั้งสนับสนุนโครงข่ายเส้นทางการค้ากลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region Economic Co-Operation : GMS) ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)