“บขส.” เปิดตัวเลขเดินทางหยุดยาวเอเปค 5 วัน กว่า 2.6 แสนคน

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้สรุปจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 65 รวม 5 วัน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการขาไปและขากลับ รวม 268,000 คน จำนวน 26,300 เที่ยววิ่งดังนี้

วันที่ 16 พ.ย. 65 ผู้โดยสารใช้บริการทั้งขาไปและขากลับ 54,000 คน จำนวน 5,300 เที่ยววิ่ง, วันที่ 17 พ.ย. 65 ผู้โดยสาร 46,000 คน 5,000 เที่ยววิ่ง, วันที่ 18 พ.ย. 65 ผู้โดยสาร 56,000 คน 5,200 เที่ยววิ่ง, วันที่ 19 พ.ย. 65 ผู้โดยสาร 54,000 คน 5,300 เที่ยววิ่ง และ วันที่ 20 พ.ยคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. 65 ผู้โดยสาร 58,000 คน 5,500 เที่ยววิ่ง

นายสัญลักข์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เมื่อนำมาเทียบกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในช่วงวันปกติ มีผู้โดยสารขาไปและขากลับอยู่ที่ 30,000-40,000 คนต่อวัน ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวเอเปคดังกล่าว ผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น 10,000-20,000 คนต่อวัน เนื่องจากผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว

นอกจากนี้พบว่า วันหยุดยาวครั้งนี้ สามารถจัดรถโดยสารให้บริการได้เพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และเกิดอุบัติเหตุ หลังจากนี้ บขส. จะประชุมเตรียมความพร้อมแผนอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางวันหยุดยาวช่วงเดือน ธ.ค. 65 และ เทศกาลปีใหม่ 66 ต่อไปคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต