“การบินไทย” ยกเลิกเที่ยวบิน “กรุงเทพฯ-ไทเป” เล็งใช้น่านฟ้าฟิลิปปินส์-จีน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า จากกรณีที่จีนเริ่มทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง 6 จุดรอบเกาะไต้หวัน เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 ส.ค.65 และมีการทำหนังสือออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งมายังสายการบินเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่น่านฟ้าดังกล่าว การบินไทยในฐานะสายการบินที่มีเส้นทางบินผ่านน่านฟ้านั้น ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป จึงมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

โดยวันที่ 4 ส.ค. การบินไทยได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน TG632 เส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป และ TG 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ ส่วนเที่ยวบินในวันอื่นนั้น การบินไทยจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากมีการยกเลิกเที่ยวบิน เลื่อน หรือปรับเปลี่ยนเวลา จะแจ้งไปยังผู้โดยสารโดยตรง ทั้งนี้กรณีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน เบื้องต้นการบินไทยมีแผนเลี่ยงบินไปยังน่านฟ้าฟิลิปปินส์ หรือบินข้ามน่านฟ้าจีนโดยตรง ซึ่งจะต้องดำเนินการขออนุญาตทำการบิน.คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น